Algemene voorwaarden

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ROCKADEMY

 

Artikel 1 – Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen én ondertekenen van het Rockademy inschrijfformulier. Wij brengen eenmalig € 15,= inschrijfgeld in rekening. Dit bedrag wordt, tezamen met het lesgeld voor de eerste lesmaand, in rekening gebracht.

Artikel 2 – Opzegging

  1. Opzegging geschiedt schriftelijk of door middel een compleet ingevuld én ondertekend uitschrijfformulier. De opzegtermijn is één kalendermaand, volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Om administratieve en organisatorische redenen is het niet mogelijk bij de respectievelijke docent op te zeggen en wordt derhalve niet gehonoreerd.
  2. Bij een actie of lesprogramma waar een vooraf bepaalde (les)periode overeen is gekomen is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Tenzij dit anders vermeld staat in de actievoorwaarden.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

  1. Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso. U betaalt een maand vooruit. U ontvangt geen factuur. Bij niet tijdig betalen wordt er  € 10,=  administratiekosten in rekening gebracht. Bij het missen van een les is er geen mogelijkheid tot een restitutie van het lesgeld.
  2. Tijdens de zomervakantie gaat de maandelijkse automatische incasso door. Deze lessen kunt u tot één jaar (12 maanden) na inschrijving benutten middels de “Rock Pass” naast de bestaande les(sen). De Rock Pass geeft recht op zes lessen van 30 minuten en is voor diverse mogelijkheden in te zetten naast de bestaande les.

Artikel 4 – Vakanties

Rockademy houdt de schoolvakanties aan van de basisscholen in Leiden en omgeving (voor data zie www.rockademy.nl). Op zon- en feestdagen is Rockademy gesloten.

Artikel 5 – Absentie leerling

Afzeggen van een les met inhaalrecht kan uitsluitend met een geldige reden. Verjaardagen, feestjes, sporttoernooien/trainingen, school-, bedrijfs-, of familie-uitjes e.d. zijn geen geldige reden. De verhindering van de les dient u minimaal 24 uur van te voren te melden per sms, mail of telefonisch aan de directie van Rockademy. Bij niet of te laat afmelden zijn inhaallessen niet mogelijk. Wij wijzen u er op dat u deze les doorbetaalt. Bij langdurige verhindering wordt u verzocht dit via email te melden aan info@rockademy.nl. NB: Afspraken omtrent lestijden uitsluitend via de directie van Rockademy. Onderlinge afspraken tussen leden en docenten worden niet gehonoreerd.

Artikel 7 – Absentie docent

Bij afwezigheid van de docent zal Rockademy zorgen voor een vervanger, of een inhaalles plannen op een nader te bepalen moment.

Artikel 8 – Marketing en reclameacties

  1. Voor lessen van reclameacties (bijv. Groupon, Scoupy e.d.) gaat u akkoord met vaste lestijden. Het is gedurende de actieperiode niet mogelijk om van lesdag(en) en/of lestijd(en) te veranderen. Afzeggen van een les met recht op inhalen is in deze actie niet mogelijk.
  2. Bij gebruik van de jaaractie waarbij de leerling een gratis instrument krijgt is tussentijds stoppen niet mogelijk. Het instrument is bij ontvangst eigendom van de leerling. Rockademy is derhalve niet verplicht tot terug kopen van het instrument.
  3. Beeld- en geluidsmateriaal van Rockademy leerlingen die op Rockademy en/of tijdens evenementen worden gemaakt kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Rockademy heeft alle rechten over het beeld en geluidsmateriaal en behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken ten behoeve van reclame, informatie en marketing doeleinden. Indien hier bezwaar tegen is dient dit bij inschrijving gemeld te worden.

Artikel 9 – Rockademy Starters Class

Rockademy Starters Class duurt een vaste periode van 12 kalendermaanden met een minimale deelname van 2 en maximaal 4 leerlingen. Lessen verzetten en/of inhalen is derhalve in dit programma niet mogelijk. Het totaal bedrag van Rockademy Starters Class is € 348,= dit wordt in twaalf termijnen van € 29,=  via automatische incasso geïncasseerd bij de ouders/verzorgers van de leerling. Bij absentie van de respectievelijke docent geldt artikel 7.

Artikel 10 – Algemeen

Rockademy behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Met deze voorwaarden komen alle eerder vastgestelde algemene voorwaarden te vervallen.